Шановні колеги!

 

Національна спілка архітекторів України

​Національний авіаційний університет

Україно - китайський аерокосмічний університет

Україно - китайський центр розвитку культури і освіти

проводять

Міжнародний архітектурний огляд студентських проектів

«Архітектурне середовище аеропортів

і транспортних споруд» - 2019

Київ, Україна

 

 

І. Організатор: Національний авіаційний університет.

 

ІІ. Оргкомітет:

 Голова:        

Володимир Ісаєнко - ректор Національного авіаційного університету

Співголова: 

Володимир Гусаков - президент Національної спілки архітекторів України                                         

Заступники голови:

Октябрина Чемакіна - декан факультету архітектури,будівництва та дизайну Національного авіаційного університету

Юрій Волошин - декан факультету міжнародних відносин

Члени організаційного комітету:

Петро Линовенко – президент асоціації аеропортів України

Олександр Франчук  - віце-президент асоціації аеропортів України

Юрій Дорошенко - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри архітектури факультету архітектури, будівництва і дизайну Національного авіаційного університету

Олена Трошкіна - кандидат архітектури, доцент, завідувач кафедри основ архітектури та дизайну факультету архітектури, будівництва і дизайну Національного авіаційного університету

Агєєва Галина - кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри містобудування факультету архітектури, будівництва і дизайну Національного авіаційного університету. член-кореспондент Академії будівництва України

Олена Олійник - кандидат архітектури, доцент, професор, завідувач кафедри дизайну інтер’єру факультету архітектури, будівництва і дизайну Національного авіаційного університету, член Національної спілки архітекторів України, віце-президент Національної спілки архітекторів України, віце-президент Київської організації Національної спілки архітекторів України, член-кореспондент Української академії архітектури, дійсний член, голова секції історичних міст Українського Національного комітету ICOMOS (UNESCO). Лауреат Державної премії України в галузі архітектури.

Олександр Лапенко - доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України, завідувач кафедри комп’ютерних технологій будівництва факультету архітектури, будівництва і дизайну Національного авіаційного університету

Анатолій Давидов - архітектор, кандидат архітектури, декан архітектурного факультету Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури,член Національної спілки архітекторів України

Зоряна Лукомська - завідувач кафедри архітектури та містобудування, професор кафедри архітектурного проектування Івано-Франківського Національного технічного університету нафти і газу, доктор архітектури, член Національної спілки архітекторів України

Віктор Проскуряков - доктор архітектури, професор, завідувач кафедри дизайну архітектурного середовища інституту архітектури Національного університету <Львівська політехніка>, дійсний член Української Академії Архітектури, голова західного центру-філії УАА у Львові

Конюк Андрій -  старший викладач Полтавського Національного технічного університету ім.Ю.Кондратюка

Борис Тонопов - доцент Київського інституту залізничного транспорту

Віктор Вакуленко - архітектор Донбаської Національної академії будівництва і архітектури

Ирина Древаль - завідувач кафедри містобудування, доктор архітектури, професор Харківського Національного університету міського господарства ім.О.М. Бекетова

Тюха Александра - проект 900, Rolf Benz (Німеччина)

Українсько-Китайський аерокосмічний університет

Світлана Кирій - завідувач відділу соціокультурної діяльності державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки ім.В.Г.Заболотного

Марія Барабаш - директор ТОВ "Ліра-Сапр"

Cyang Shi Chao - Zhtjiang Golden EGG Technology Co, LTD

​​

 

ІІІ. Тема огляду: «Архітектурне середовище аеропортів і транспортних споруд»

 

 

ІV. Вид огляду: огляд студентських і реальних професійних проектів відкритого виду.

 

V. Мета огляду: виявлення світових сучасних тенденцій архітектурного середовища аеропортів і транспортних споруд, відзначення поданих студентських і реальних професійних проектів дипломами грамотами та сертифікатами.

 

VI. Завдання огляду:

 • удосконалення навчального процесу студентів архітектурних факультетів;

 • обмін досвідом між українськими та міжнародними вищими навчальними закладами;

 • популяризація професії архітектора;

 

VII. Термін проведення огляду:

12 – 25 квітня 2019 року

 

VIII. Місце проведення огляду:

Національний авіаційний університет, Факультет архітектури, будівництва та дизайну, корпус 1

Адреса: Київ, проспект Комарова, 1

Зала Вченої ради НАУ

 

IX. Суть проблеми, винесеної на розгляд:

Архітектурне середовище аеропортів і транспортних споруд включає в себе різні аспекти, що потребують наукового та практичного осмислення, в тому числі в освітньому процесі. З’ясування сучасного стану і перспективних тенденцій розвитку архітектурного середовища аеропортів і транспортних споруд є необхідним для підвищення якості архітектурної освіти в галузі підготовки фахівців з проектування будівель і споруд аеропортів та їх інфраструктури.

 

X. Учасники огляду:

 • Студенти закладів вищої освіти архітектурних факультетів за спеціальністю: архітектор, містобудівник, дизайнер архітектурного середовища, дизайнер інтер’єру, архітектор-реставратор всіх країн світу.

 • Архітектори, містобудівники, дизайнери архітектурного середовища, архітектори-реставратори – випускники вищих навчальних закладі протягом 5 років після закінчення закладів вищої освіти всіх країн світу.

 

XI. Номінації огляду:

На огляд подаються проекти, виконані під час навчання у вищому навчальному закладі (позанавчальні та студентські: курсові та дипломні проекти рівня бакалавра, спеціаліста та магістра) в наступних номінаціях:

 1. Архітектура аеровокзалів і транспортних споруд.

 2. Архітектурне середовище привокзальних площ, громадських просторів аеропортів, і транспортних споруд.

 3. Інтер’єри аеровокзалів і транспортних споруд.

 4. Архітектура громадських споруд в зоні впливу аеропортів і транспортних споруд.

 5. Інженерно-технологічні рішення в аеропортах і транспортних спорудах.

 6. Інновації в проектуванні аеропортових і транспортних споруд.

 

XII. Проекти, що приймаються на огляд:

- курсові та дипломні проекти освітнього рівня «бакалавр»

- курсові та дипломні проекти освітнього рівня «спеціаліст»

- курсові та дипломні проекти освітнього рівня «магістр»

- самостійно виконані проекти під час навчання у ВНЗ

- реальні професійні проекти

 

XIII. Журі:

 1. Володимир Гусаков - Президент Національної спілки архітекторів України, м.Київ, Україна

 2. Олександр Чижевський - Голова архітектурної палати Національної спілки архітекторів України, м.Київ, Україна

 3. Петро Липовенко - Президент Асоціації «Аеропорти України» ЦА, м.Київ, Україна

 4. Олександр Попов  – засновник та головний архітектор проектів архітектурного бюро «Архиматика», м. Київ, Україна

 5. Дмитро Васильєв - співзасновник та головний архітектор проектів архітектурного бюро "Архиматика", м.Київ, Україна

 6. Володимир Шевченко –  Заслужений архітектор України, засновник та головний архітектор проектів ТАМ «В. Шевченко», м. Київ, Україна

 7. Артем Білик – інженер, керівник Інженерного центру Українського центру сталевого будівництва, м. Київ, Україна

 8. Юрій Серьогін - Член Національної спілки архітекторів України, м.Київ, Україна

 9. Олег Петровський - генеральний директор Міжнародного аеропорту «Київ», м. Київ, Україна

 10. Ганна Бондар – в.о. головного архітектора м. Києва (2015-2016 роки), Заслужений архітектор України, мистецтвознавець, координатор Координаційного центру взаємодії із Кабінетом Міністрів України при Президентові України, м. Київ, Україна

 11. Сhang Shi Chao - Zhejiang Golden Egg Technology Co.,Ltd

XIV. Призи огляду:

Всі проекти, подані на огляд, будуть нагороджені дипломами І, ІІ ступенів відповідно.

Також Програмою огляду передбачено присудження Гран-прі огляду та заохочувальні призи.

 

XV. Форма подачі проектів на огляд:

На огляд приймаються:

- архітектурні проекти, виконані студентом самостійно під час навчання у вищому навчальному закладі студентами та випускниками вищих навчальних закладів на тему огляду в період 2014-2019 років;

- архітектурні проекти, виконані студентами вищих навчальних закладів в рамках освітнього процесу у вищому навчальному закладі студентами та випускниками вищих навчальних закладів на тему огляду (за погодженням із відповідною кафедрою ВНЗ)в період 2014-2019 років;

- реальні професійні проекти.

Графічні матеріали проекту:

Для участі у виставці «Архітектурне середовище аеропортів і транспортних споруд» подаються експозиції  у електронній формі подання, що задовольняють таким вимогам:

– полотно розміром 1200х840 чи 1800х840, або презентація;

– повноколірна модель (16,7 млн. кольорів);

– графічний формат JPEG;

– роздільна здатність зображення 300 dpi.

Графічні матеріали мають якомога повніше презентувати результати кваліфікаційної праці (дипломного проекту,  дипломної роботи чи реального професійного проекту).

До графічних матеріалів у нижній частині експозиції додається анотація, у якій вказується заклад вищої освіти або проектної організації; тема роботи; прізвище, ім’я, по-батькові автора; його контакти (e-mail, телефон); прізвище, ім’я, по-батькові керівника, його науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи; його контакти (e-mail, телефон); стислий зміст роботи (актуальність, мета, обґрунтування, основна ідея, особливості, результати).

Анотація може доповнюватися пояснювальною запискою у форматі PDF.

Графічні і текстові матеріали архівуються в один файл, який завантажується на файлообмінник. Після цього учасник надсилає до оргкомітету посилання для скачування файлу на електронну пошту оргкомітету Виставки.

​Макети та моделі:

подаються за бажанням авторів за адресою:Київ, проспект Комарова, 1, Національний авіаційний університет, факультет архітектури, будівництва та дизайну, корпус 3, оф.220.

Відповідальна особа Чемакіна Октябрина Володимирівна, тел.+380508199999 e-mail: oktyabrina11@ukr.net

 

XVI. Умови подачі проектів на огляд:

Реєстрація на участь в огляді відкрито з 01.03. 2019 по 09.04.2019 р.

Для реєстрації на участь в огляді автор проекту заповнює заявку на участь, що є Додатком № 1 до даної Програми та умов огляду та направляє її на e-mail: oktyabrina11@ukr.net

 

Проекти приймаються з 01.03. 2019 по 30.03.2019 р.на e-mail:oktyabrina11@ukr.net

Відповідальна особа: Відповідальна особа Чемакіна Октябрина Володимирівна, тел.+380508199999 e-mail:oktyabrina11@ukr.net

 

XVII.Основні критерії оцінки проектів:

- функціональність архітектурно-планувальних рішень;

- конструктивні рішення;

- естетичні властивості проекту;

- відповідність сучасним світовим тенденціям;

- новизна запропонованих рішень;

- ясність, логічність викладення матеріалу.

 

XVIII. Інтерактивна виставка проектів.

Інтерактивна виставка проектів розміщена на сайті НАУ за посиланням

https://nau.edu.ua/ua/menu/navchalni-pidrozdili/institutes/institut-aeroportiv.html

у рубриці -  «Архітектурне середовище аеропортів» - 2019

 

XIX. Засідання журі.

Засідання журі для відзначення проектів дипломами та іншими призами відбудеться в період з 22 квітня по 24 квітня 2019 року.

Журі приймає рішення методом консенсусу після спільного ретельного обговорення кожного проекту.

У випадку недосягнення консенсусу журі може перейти до процедури голосування.

Журі обирає Голову журі шляхом таємного голосування.

У випадку рівного розподілу голосів Голова журі має право вирішального голосу.

За результатами засідання журі складається протокол засідання та рішення журі.

Думка членів журі, не присутніх на засіданні, не враховується.

Засідання журі вважається легітимним за участі переважної більшості членів журі на засіданні.

Організатор призначає відповідального секретаря огляду, який є присутній на засіданні журі без права голосу.

 

XX. Авторське право.

Всі автори поданих проектів зберігають за собою авторське право на проекти. Реєстрацією в огляді (відправка анкети на участь в огляді) вони підтверджують те, що вони є дійсно авторами проекту.

Відповідальність за достовірність інформації, викладеної в проектах несе виключно автор проекту. При наявності спорів щодо авторства проектів Організатор не розглядає спори щодо авторства в проектах і залишає за собою право зняти з огляду всі проекти, що мають спірне авторство. Всі питання щодо авторства вирішуються виключно між авторами в порядку, передбаченому законодавством.

Всі автори поданих проектів реєстрацією в огляді передають невиключне авторське майнове право Організатору конкурсу на публікацію проекту в каталозі огляду, представлення проекту на виставці огляду, публікацію в ЗМІ та Інтернет в якості результатів огляду.

 

ХХІ. Реєстраційний внесок.

Участь в огляді є безкоштовною. Реєстраційний внесок не стягується.

 • Grey Instagram Icon
 • Grey YouTube Icon
 • Grey Facebook Icon

             Міжнародний архітектурний огляд студентських проектів «Архітектурне середовище аеропортів» - 2019 Київ, Україна

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now